ลูกบอลโพลีเอททีลีนกลวง

ชั้นนำของจีน พลาสติกทรงกลมครึ่งกลวง ตลาดสินค้า